Arrangementer

Årsmøte 2022

Innkalling til årsmøte i Lillestrøm Arbeiderparti

12. feb, kl. 09:00 — 17:00, Skedsmo samfunnshus, Skedsmokorset

Det innkalles til  årsmøte i Lillestrøm Arbeiderparti. Dette blir et heldagsmøte lørdag 12. februar fra kl. 09.00 til kl. 17.00 og avsluttes med middag og sosialt samvær. Grunnet lunsjen må vi ha påmelding innen 1. februar til lillestromarp@gmail.com. Gi beskjed hvorvidt du blir med på middagen etter møtet. Vi må få beskjed om matallergier o.l.
 
Alle medlemmer i Lillestrøm Arbeiderparti og Lillestrøm AUF har tale- forslags- og stemmerett. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest fredag 28. januar 2022


Foreløpig dagsorden:

Sak 1.Åpning

Sak 2. Konstituering

Sak 3.Politisk innledning

Sak 4.Årsberetning 2021

Sak 5.Regnskap 2021

Sak 6 Innkomne forslag

Sak 7.Budsjett 2022

Sak 8.Valg i henhold til vedtektene


Med vennlig hilsen


Styret i Lillestrøm Arbeiderparti