Styremedlem

Mohammed Malik

Mohammed er født i 1979 og bor i Lillestrøm. Han er Hovedtillitsvalgt for TINE SA i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Han er Akershus Arbeiderpartis 22. kandidat ved stortingsvalget 2021.

Mohammed Malik

Jeg brenner for et seriøst og anstendig arbeidsliv. Lillestrøm må gå foran med et godt eksempel med fokus på hele og faste stillinger, å fremme yrkesfag og øke antall lærlingplasser. Jeg er sterkt for Norgesmodellen for et seriøst arbeidsliv, og mener folkevalgte må ta større ansvar for useriøse aktører og sosial dumping i innkjøps og anbudsprosesser. Sammen må vi skape et seriøst og anstendig arbeidsliv med mulighet for alle, der medvirkning og den norske modellen står i fokus.

Jeg er toppskolert innen LO, sitter som styremedlem i Lillestrøm Arbeiderparti og har god kjennskap og erfaring fra arbeidslivet i privat sektor.