Kommunestyrekandidat

Tore Wollum

Tore er født i 1948 og bor i Lillestrøm by. Han er pensjonist og er leder for Ap-veteranene i Lillestrøm kommune. Tore arbeidet i trygdeetaten i 20 år og var organisert i NTL. Han var de ansattes representant i fylkestilsetingsrådet i mange år. Han har jobbet innen forsikring i 25 år. Sist som distriktssjef i KLP Skadeforsikring. Tore har flere perioder bak seg som kommunestyre representant i en annen kommune på Romerike, og hatt ledende verv innen områdene helse, omsorg og oppvekst. Tore er spesielt opptatt av gode oppvekstmuligheter for barn og ungdom, at eldre skal få god og verdig omsorg og hjelp når det trengs, og jobbe for å integrere våre nye medmennesker og landsmenn på en verdig og god måte. Tore er en ekte LSK supporter med fast sesongkort og plass på Åråsen gjennom mange år. Tore er glad i musikk og teater og besøker jevnlig både jazz- og bluesklubbene i Lillestrøm.

Tore Wollum

Det Tore er opptatt av 
Han er opptatt av den ressurs eldre representerer i samfunnet og hvordan benytte denne ressurs for fellesskapet. Han er også opptatt av å skaffe egnede akativitets-steder og differensierte tilbud i omsorgstjenesten. Tore er også opptatt av trafikksituasjonen og hvordan organisere dette på en fornuftig og jordnær måte.