Representant

Rune Moen

Rune Moen er nyvalgt leder av Lillestrøm Arbeiderparti, kommunestyrerepresentant medlem av hovedutvalg for Helse og Mestring. Han er født i 1969 og bor på Skedsmokorset med sine 2 døtre. Rune er utdannet politi og jobber som politioverbetjent ved Kripos, i tillegg er han fungerende arbeidsleder i BPA-ordning.

Rune Moen

Rune brenner for at den nye kommunen skal ha gode lokalmiljøer og at barn og ungdom skal få en god oppvekst med en god skole og gode fritidstilbud innenfor idrett og kultur. I tillegg er han opptatt av gode kollektivløsninger, og at gjennomgangstrafikken skal flyttes ut av nærmiljøene der folk bor, slik at støy og forurensning reduseres, og at nødvendig interntrafikk kan gjennomføres av de som bor i lokalmiljøene.  Trafikkutfordringene fra nabokommunene, utvikling av ny stadion samt bygging av Husebylåven på  Skedsmokorset er viktige saker for Rune.

Rune ser og hører helst på nyheter, sport, podcaster og diverse serier. Han hører mye på Bruce Springsteen, men er altetende innen for sjangeren "god musikk".