Gruppeleder

Runa Kristine Fiske

Runa Sitter i kommunestyret i Lillestrøm og er leder for Hovedutvalg for oppvekst. Hun er Faglig ungdomssekretær i LO, Viken Oslo. Hun er født 1997.

Runa Kristine Fiske

Jeg har studert ved UiO og har vært leder av Studentparlamentet ved UiO. I tillegg sitter jeg i kommunestyret i Lillestrøm og er leder i Hovedutvalg oppvekst. Jeg har vært leder av AUF i Akershus.

Jeg mener at boligmarkedet ikke skal gå på bekostning av unge menneskers livskvalitet. Det må bygges nok gode og rimelige boliger. Vi må sikre unge folk med vanlig inntekt et trygt og godt sted å bo.