Representant

Runa Kristine Fiske

Runa er student og leder i Studentparlamentet ved UiO. Hun er Akershus Arbeiderpartis 15. kandidat ved stortingsvalget 2021.

Runa Kristine Fiske

Det må bygges nok gode og rimelige boliger. Vi må sikre unge folk med vanlig inntekt et trygt og godt sted å bo.