Gruppeleder

Runa Kristine Fiske

Runa er gruppeleder for Arbeiderpartiet i Lillestrøm og sitter i Formannskapet. Hun er Faglig ungdomssekretær i LO, Viken Oslo. Hun er født 1997.

Runa Kristine Fiske

Jeg har studert ved Universitetet i Oslo og har vært leder av Studentparlamentet der. Nå er jeg gruppeleder for Arbeiderpartiet i Lillestrøm. Jeg har vært leder av AUF i Akershus.

Jeg mener at boligmarkedet ikke skal gå på bekostning av unge menneskers livskvalitet. Det må bygges nok gode og rimelige boliger. Vi må sikre unge folk med vanlig inntekt et trygt og godt sted å bo.