Representant

Runa Kristine Fiske

Runa er student og leder i Studentparlamentet ved UiO. Hun sitter i kommunestyret i Lillestrøm og er leder i Hovedutvalg for kultur. Hun er Akershus Arbeiderpartis 15. kandidat ved Stortingsvalget i 2021.

Runa Kristine Fiske

Jeg er student og leder i Studentparlamentet ved UiO. I tillegg sitter jeg i kommunestyret i Lillestrøm og er leder i Hovedutvalg for kultur. Jeg har vært leder av AUF i Akershus, og er nå stortingskandidat for Akershus Arbeiderparti.

Jeg mener at boligmarkedet ikke skal gå på bekostning av unge menneskers livskvalitet. Det må bygges nok gode og rimelige boliger. Vi må sikre unge folk med vanlig inntekt et trygt og godt sted å bo.