Representant

Laila Durrani

Laila er født i 1967 og bodde de første årene i Sagdalen før familien flyttet til Sørumsand.
Hun jobber som daglig leder ved Romerike Krisesenter IKS som er et interkommunalt selskap som eies av 14 kommuner.

Laila Durrani

Det Laila er opptatt av
Laila er opptatt av at folk skal ha tillit til politikere og møter derfor folk med ærlighet og respekt.Det er viktig for Laila at Lillestrøm kommune skal bli en god kommune for alle, uavhengig av om du var for eller imot sammenslåingen.Spør henne gjerne om hva som skal til for å forebygge familievold/partnervold og hvordan vi som samfunn kan lage gode bomiljøer for store og små. Hun er opptatt av at når noen trenger hjelp, skal hjelpen gis snarest mulig og nærest mulig.

Det Laila liker
På fritiden ser Laila like mye på fotball som på nordisk krim, og i bilen hører hun enten politisk debatt eller ny musikk på Spotify.