Styremedlem

Sigmund Valberg

Sigmund er styremedlem i Lillestrøm Arbeiderparti og kandidat til kommunestyrevalget i 2023. Han jobber som politisk rådgiver i Arbeiderpartiet, er født i 1972 og bor på Blaker med kone og barn.

Sigmund Valberg

Sigmund brenner for et godt arbeidsliv; hele faste stillinger i kommunen. Regelverk for innkjøp til kommunen som sikrer et seriøst og anstendig arbeidsliv og sikrer god konkurranse mellom seriøse bedrifter. Sigmund vil sikre flere lærlinger – sånn at alle som starter yrkesfaglig utdanning får en lærlingeplass. Han er også opptatt av gode oppvekstvilkår som kan sikre at alle ungene får barnehageplass nært der de bor, en god skole med skolemat og gratis kjernetid i SFO. Han bidrar gjerne med  oppfølging av kommunepartiene/modellkommunene i valgkampen i Arbeiderpartiet og han er organisert i Handel og Kontor.

Han ser helst på nyheter og serier og hører helst på rock n’ roll.